Szkoła rodzenia refundowana przez NFZ – spotkanie 1/3