Podłogowe zabawy dla najmłodszych – grupa siedząca – spotkanie 2/3