Podłogowe zabawy dla najmłodszych – grupa siedząca – spotkanie 1/3