Afrobaby – warsztaty bębniarskie dla dzieci – zajęcia popołudniowe