Barbara Markiewicz-Marko

Barbara Markiewicz-Marko

Barbara Markiewicz-Marko

Mama małego Staszka, instruktorka fitness, trener personalny, pasjonatka języków obcych i wszystkiego co ekologiczne i bliskie natury. Hiszpańskiego nauczyła się żyjąc w hiszpańskich wioskach, tam też praktykowała jogę z „lokalsami”. Z dziećmi pracuje od najmłodszych lat – pomagając organizować zbiórki harcerskie i zajęcia dla dzieci z domów dziecka, dorabiając jako opiekunka, wreszcie prowadząc zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych
i zerówkach.