Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach, które organizuje Rodzinek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są drogą mailową (formularz zgłoszenia na zajęcia).
 3. Po dokonaniu zgłoszenia należy dokonać płatności za zajęcia (zaliczka 50%) – gotówką w siedzibie organizatora lub przelewem na konto bankowe (ING Bank 09 1050 1445 1000 0091 4264 1860). Wpłata zaliczki jest gwarancją miejsca na zajęciach.
 4. W przypadku braku minimalnej ilości uczestników, zajęcia mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji organizator niezwłocznie proponuje inny termin zajęć lub dokonuje zwrotu płatności za zajęcia.

Regulamin korzystania z karnetów:

 1. Zajęcia objęte karnetami: Grajki, Afrobaby, Twórcze Harce, Rodzinne warsztaty bębniarskie, Warsztaty śpiewu tradycyjnego, Konwersacje z języka angielskiego, Zdrowa mama – warsztaty z fizjoterapeutką.
 2. Karnety mają charakter otwarty – w ramach jednego karnetu można korzystać z różnych zajęć.
 3. Udział w konkretnych zajęciach deklarujemy w momencie zakupu karnetu lub rezerwujemy miejsce przez stronę www.rodzinek.pl
 4. Zajęcia niewykorzystane w danym okresie możemy odrobić w kolejnym, jeśli dokonamy zakupu karnetu na kolejny okres.
 5. W karnecie miesięcznym możemy odrobić jedne zajęcia, w dwumiesięcznym dwa, w trzymiesięcznym trzy.
 6. Nieobecność na zadeklarowanych zajęciach musimy zgłaszać najpóźniej dzień przed do godziny 9:00 – w przeciwnym razie wejście przepada.
 7. Sytuacje wyjątkowe (np. długotrwała choroba dziecka) są rozpatrywane indywidualnie.
Rodzinek