Magdalena Wyżykowska – Kochanek

Magdalena Wyżykowska – Kochanek

Magdalena Wyżykowska – Kochanek pracuje w zawodzie położnej 27lat (głównie na sali porodowej). Posiada doświadczenie w pracy z kobietami w ciąży oraz z kobietami będącymi już mamami. Obecnie jest związana ze Szpitalem im. L.Rydygiera, gdzie prowadzi zajęcia w szkole rodzenia. Pracuje również jako położna środowiskowa

Rodzinek