Zabawy podłogowe – dzieci siedzące ( spotkanie1/3)