Zabawy podłogowe- dzieci chodzące ( spotkanie 1/3)