Podłogowe zabawy dla najmłodszych – grupa siedząca – spotkanie 3/3